De man die Utrecht in 1786 bevrijdde van het gehate stadsbestuur, krijgt een eerbetoon. In de gevel van het oude Utrechtse stadhuis wordt in het najaar een steen onthuld met de beeltenis van Pieter Quint Ondaatje.

Een eerbetoon voor Ondaatje (1758-1818) is een langgekoesterde wens van het Utrechts Geveltekenfonds. Het fonds vindt dat hij meer verdient dan het eenvoudige bordje dat geplaatst is aan de gevel van zijn toenmalige woning aan de Lange Nieuwstraat 18.

Dat de gevelsteen voor Ondaatje er nu komt, is te danken aan een verre nazaat van hem, de 88-jarige Canadese zakenman en weldoener Christopher Ondaatje. Hij neemt de kosten voor de steen - 12.500 euro - voor zijn rekening. Ondaatje reageerde vorig jaar enthousiast toen hij door het AD werd geïnformeerd over de plannen van het Geveltekenfonds.

Ondaatje bood in de jaren 90 van de vorige eeuw al eens aan een standbeeld voor zijn voorvader in Utrecht te financieren. Hij had daar destijds 80.000 gulden voor over. Een reactie op dat aanbod heeft hij nooit gekregen vanuit Utrecht.

Volgens Paul Krijnen van het Utrecht Geveltekenfonds is er nu goed contact met de hoogbejaarde Ondaatje. "We hopen dat hij er in oktober bij kan zijn als de gevelsteen wordt onthuld, maar gezien zijn leeftijd reken we daar niet op." Burgemeester Sharon Dijksma heeft inmiddels toegezegd de onthulling te verzorgen.

Gehate stadsbestuur

De op Ceylon (Sri Lanka) geboren Pieter Quint Ondaatje was een van de leiders van de patriottenbeweging die een revolutie in Utrecht ontketende. "Onder zijn leiding werd in 1786 het gehate Utrechtse stadsbestuur afgezet en kreeg de stad een door de burgerij verkozen bestuur'', legt Krijnen uit.

Lang duurde de Utrechtse democratie niet. Een jaar later nam stadhouder Willem V de macht weer over. "Ondanks de korte duur werd de Utrechtse revolutie een voorbeeld voor veel opstandige bewegingen, zoals voor de Franse revolutionairen die drie jaar later de Bastille bestormden.'' Met de onthulling van de gevelsteen verschijnt een boekje over het leven van Pieter Quint Ondaatje.