Was er eerst nog een daling te zien in het aantal dierproeven, uitgevoerd bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, in 2020 steeg het aantal dierproeven juist licht. In totaal werden 20.433 dierproeven uitgevoerd, tegenover 19.078 in 2019. Dat blijkt uit het jaarverslag Dierproeven 2020.

De toename is voor een deel te wijten aan de coronapandemie. In 2020 vond er onder huisdieren en asieldieren een onderzoek plaats naar Covid-19. Een andere oorzaak van de stijging is een groot onderzoek met 3050 zebravissen naar de invloed van chemische stoffen in het milieu op stofwisselingsziekten als obesitas en diabetes.

Wel zijn de cijfers vanwege de uitbraak van het coronavirus lastiger te duiden dan anders. Enerzijds werd extra onderzoek gedaan naar het virus bij huisdieren en asieldieren, anderzijds werd veel onderzoek en onderwijs met proefdieren afgelast of uitgesteld vanwege het virus.

Het extra onderzoek naar Covid-19 werd gedaan met 203 katten en 429 honden. Al deze huisdieren werden getest op het virus. Bij het onderzoek werden geen laboratoriumdieren gebruikt en het ongemak voor de dieren was klein, zo valt te lezen in het jaarverslag. De dieren werden op het virus getest door speeksel of bloed af te nemen. Zo probeerden onderzoekers na te gaan of huisdieren een rol spelen bij de verspreiding van het virus.

Voorlopige resultaten van dit onderzoek laten zien dat honden en katten wel door hun baasje geïnfecteerd kunnen worden, maar dat ze niet of nauwelijks ziek worden. Huisdieren lijken dan ook geen rol te spelen bij de verspreiding van het coronavirus.