Dit jaar nog moeten de eerste veertig à vijftig parkeerplekken aan de Oudegracht, het Janskerkhof en de hoek van de Keukenstraat en Nieuwegracht in Utrecht verdwijnen.

Wethouder Lot van Hooijdonk laat weten de komende jaren stapsgewijs meer parkeerplaatsen weg te willen halen, maar nu nog geen financiële ruimte te hebben voor volgende stappen.

De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en de ChristenUnie spraken in 2018 met elkaar af de binnenstad meer autoluw te willen maken. Hiervoor zouden in de loop der jaren zo'n 270 parkeerplaatsen in het centrum moeten verdwijnen.

Dat wil de gemeente doen door een deel van de ingeleverde parkeervergunningen niet opnieuw uit te geven. Doel is onder meer om meer ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren, maar de plannen blijken tot nog toe lastig uitvoerbaar.

Het opheffen van de plekken levert de gemeente een kleine miljoen euro minder op aan parkeeropbrengsten. Het afgelopen jaar was dat sowieso al fors minder vanwege de coronacrisis. Er moet dus veel geld gevonden worden om de plannen uit te voeren.

Maar de financiering om de eerste veertig à vijftig parkeerplekken daadwerkelijk op te heffen, is rond. Het exacte aantal op te heffen parkeerplaatsen en op welke plek wordt met omwonenden en andere belanghebbenden bepaald.

Volgens de gemeente zijn er op loopafstand van de binnenstad genoeg alternatieven voor autobezitters om hun auto te parkeren. "Er is enige ruimte beschikbaar in de verschillende parkeergarages en met het extra aanbod in de Klépierre-garages zijn er voldoende alternatieven beschikbaar voor vergunninghouders die graag in een garage willen parkeren", schrijft de wethouder aan de gemeenteraad.