Het Utrechtse provinciebestuur heeft donderdag namens gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen uit de regio een herstelplan gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer. Zij roepen een nieuw kabinet op meer te investeren in woningbouw en infrastructuur om te voorkomen dat het herstel na de coronacrisis geremd wordt.

"Utrecht staat al jaren bovenaan het lijstje van de meest concurrerende regio's in Europa en we zijn topscorer op brede welvaart in Nederland. Als we een leefbare regio willen blijven, terwijl we voor iedereen een huis willen bouwen en bovendien willen zorgen dat iedereen naar zijn werk kan komen, dan is een schaalsprong in denken én in investeringen nodig", aldus commissaris van de Koning Hans Oosters. "En daar kan commitment van het nieuwe kabinet niet bij ontbreken."

Volgens het provinciebestuur woont er over dertig jaar naar schatting een kwart meer mensen in de provincie Utrecht (zo'n 1,7 miljoen mensen) en daarom moeten tot 2050 zo'n 170.000 tot 200.000 extra woningen gebouwd worden.

"Dat is alleen mogelijk als er ook wordt geïnvesteerd in bereikbaarheid van woonwijken en werklocaties", aldus de provincie, die oproept om onder andere twee lightraillijnen en extra fietsroutes aan te leggen en het station Lunetten-Koningsweg uit te breiden.