Regels op het gebied van milieu, de brandveiligheid en bouwvoorschriften worden overtreden op bedrijventerrein Pavijen in Culemborg. Bij een controle kwamen verschillende overtredingen aan het licht. Mogelijk is ook sprake van illegale bewoning.

De controle werd uitgevoerd door de gemeente, de politie, de brandweer, Omgevingsdienst Rivierenland en netbeheerder Liander.

Bij enkele bedrijfspanden bleek sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan en niet alle bedrijven bleken ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). De geconstateerde overtredingen worden verder onderzocht, zo laat een woordvoerder van de gemeente Culemborg weten.

Dergelijke integrale controles worden volgens de gemeente regelmatig gedaan om een goed beeld te krijgen van wat zich afspeelt bij bedrijven en hoe panden worden gebruikt. Ieder bedrijf of pandeigenaar kan bezocht worden. Zij zijn niet op voorhand verdacht. Als zich verdachte situaties voordoen, worden deze direct aangepakt.

"Dit past ook in onze aanpak van ondermijnende criminaliteit", aldus de woordvoerder. Burgemeester Gerdo van Grootheest geeft aan dat de controle "bijdraagt aan verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid" op het bedrijventerrein.