De pilot in Nieuwegein om boa's bodycams te laten dragen, wordt verlengd. De betrokken partijen zijn tot dusver tevreden over de proef.

Sinds eind oktober dragen vijf handhavers in Nieuwegein een bodycam. Dat doen ze om het werk van de boa's veiliger te maken en het veiligheidsgevoel te vergroten. De pilot zou oorspronkelijk zes maanden duren.

De gemeente Nieuwegein doet nog onderzoek naar de uitkomsten van de pilot, maar de eerste resultaten zijn positief. De handhavers blijven in ieder geval uitgerust met een bodycam tot de evaluatie is afgerond.

Naar verwachting neemt het college in september een besluit over een definitieve doorzetting.