Om het centrum van Nieuwegein duurzamer en moderner te maken, komt er een nieuwe halte voor de tram en bus. De nieuwe halte moet een knooppunt gaan vormen.

Ook komen er nieuwe woningen en loop- en fietsroutes. De gemeente wil het centrum van Nieuwegein levendiger, duurzamer, groener en gezonder maken. Om dit mogelijk te maken, wordt het tracé van de trambaan verlegd en komt er een nieuwe eindsituatie, met een halte bij Weverstede.

Die nieuwe halte is geschikt voor de langere CAF-trams en moet door de lage instap beter toegankelijk worden. De nieuwe trams hebben plek voor bijna vijfhonderd reizigers. Ook is de halte straks goed te bereiken voor fietsers en voetgangers.

De bouw van de nieuwe halte moet begin volgend jaar starten. Wel worden er dit jaar al voorbereidende werkzaamheden getroffen. Om ervoor te zorgen dat reizigers zo kort mogelijk hinder hebben van de werkzaamheden en om de tijd dat de tram niet kan rijden te beperken, blijft de tijdelijke halte bij de Spoorstede zo lang mogelijk in gebruik.

Ook worden er maatregelen genomen om overlast voor omwonenden en winkeliers te beperken, zoals het plaatsen van geluidsschermen.