VVD-wethouder Eric Balemans van Wijk bij Duurstede is ernstig ziek. Hij legt tot minstens half september zijn werk voor de gemeente neer. De VVD zoekt een tijdelijke vervanger voor hem.

In Balemans portefeuille zit onder meer Economische Zaken, Verkeer en Vervoer en Sport. "We zijn erg geschrokken van Erics mededeling over zijn gezondheidssituatie. We wensen hem veel sterkte toe", reageert burgemeester Iris Meerts.

VVD-fractievoorzitter Sybren van der Velden: "We leven erg met Eric mee en wensen hem veel sterkte toe en alles wat nodig is. We zullen het de komende periode helaas moeten doen zonder zijn kennis en ervaring. Wij zijn nu naarstig op zoek naar een waardige vervanger."

De gemeentewet voorziet in een tijdelijke vervanging van zestien weken. Als de VVD een tijdelijke vervanger heeft gevonden, moet deze eerst worden voorgedragen voor de benoeming door de gemeenteraad. Daarna wordt de vervanger beëdigd.

De 59-jarige Balemans die in Utrecht woont, volgde begin vorig jaar VVD-wethouder Willem Joustra op, die door zijn eigen partij gedwongen werd op te stappen.

Bij zijn entree noemde fractievoorzitter Van der Velden Balemans "een zwaargewicht en een ervaren rot in het vak". Eerder was hij onder anderen Tweede Kamerlid, lid van Provinciale Staten en van 2014 tot 2018 wethouder in Stichtse Vecht.