De krakers in het vervallen bedrijfsgebouw op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide moeten het pand verlaten. Dat heeft de voorzieningenrechter vrijdag geoordeeld in een kort geding tussen de krakers en de Staat.

De eigenaren willen het pand tijdelijk verhuren aan het Utrechtsch Studenten Corps (USC) voor een groots lustrumfeest, maar de mensen die het gebouw in november 2019 kraakten willen niet plaatsmaken en besloten de geplande ontruiming door de rechter te laten toetsen. Die stelt de eigenaren in het gelijk.

In de huurovereenkomst met USC staat dat de krakers in mei het pand verlaten moeten hebben. De komende maanden wil de vereniging het gebouw al gebruiken voor de voorbereidingen op het lustrumfeest, dat in het najaar plaatsvindt.

Eerder deden de eigenaren al aangifte van huisvredebreuk en na een briefwisseling tussen hen en de krakers heeft het Openbaar Ministerie (OM) op 12 maart aangekondigd het pand uiterlijk begin mei te ontruimen.

Krakers: Pand heeft sociale functie

Volgens de krakers vervult het pand onder andere een sociale functie voor de buurt. Ook zeggen ze een woonbelang te hebben omdat ze in Utrecht geen betaalbaar alternatief kunnen vinden. De rechter vond dat echter geen reden om het pand zonder toestemming binnen te dringen.

Ook oordeelde de rechter dat de belangen van de eigenaren van het pand zwaarder wegen dan die van de krakers. "Het uitgangspunt is dat zij over hun eigendom moeten kunnen beschikken op de manier waarop zij dat willen. De eigenaren willen het pand slopen en op die locatie een nieuw pand bouwen. Tot die tijd wordt het pand verhuurd waarvoor al een huurovereenkomst is opgesteld."