De gemeente Utrecht krijgt er de komende jaren meer natuur bij. Om dit de realiseren, heeft de provincie Utrecht 12 miljoen euro vrijgemaakt. Het geld wordt gebruikt om grondeigenaren die op hun perceel meer natuur realiseren, subsidie te geven.

De komende jaren kunnen terreineigenaren subsidie krijgen als ze percelen inzetten voor het aanleggen van natuur. Volgens de provincie gaat het voornamelijk om boeren die sommige delen van hun percelen kunnen gebruiken voor het aanleggen van natuur.

Maar ook landgoedeigenaren, natuurorganisaties en particulieren komen in aanmerking voor de subsidie. Wie een deel van zijn grond gebruikt voor het realiseren van natuur, krijgt daar een vergoeding voor en ook voor het onderhoud ervan is geld beschikbaar. Door het aanleggen van natuur in tussengelegen gebieden worden bestaande natuurgebieden versterkt, is het idee.

Het plan is onderdeel van de zogenoemde 'Groene Contour'. In dat beleidsplan is afgesproken dat eigenaren van groene contourpercelen, die voor het grootste deel voor landbouw worden gebruikt, vrijwillig omgevormd moeten kunnen worden tot natuurgebied.

Het plan om tussengelegen gebieden te gebruiken voor het realiseren van meer natuur en de vergoeding daarvoor, is volgens de provincie daarom in overleg met de boeren en andere grondeigenaren vastgesteld.

De aan te leggen natuur zal onder meer bestaan uit natuurvriendelijke oevers, omdat dieren en planten zich daar goed kunnen ontwikkelen. Ook worden er bossen en houtwallen aangelegd om voor beschutting te zorgen voor vogels en insecten als vlinders en libellen.