De provincie Utrecht gaat in bezwaar tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de vergunning te verlengen van winningsbedrijf Vermilion Energy voor het opsporen van olie en gas. Het provinciebestuur is tegen aardgaswinning in de regio Utrecht.

Het gebied van de opsporingsvergunning is ruim 1.100 vierkante kilometer groot, waarvan het grootste deel zich bevindt in de provincie Utrecht. Met een opsporingsvergunning krijgt Vermilion Energy het alleenrecht om olie en gas op te sporen binnen het aangewezen gebied.

De provincie Utrecht is hier tegen. Nieuwe winningen passen niet bij de provinciale ambitie om de warmtevraag in 2040 volledig duurzaam in te vullen, vindt de provincie. Daarom heeft zij samen met de gemeenten Utrecht, Woerden, Oudewater, Nieuwegein, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Houten, Bunnik, Stichtse Vecht en Vijfheerenlanden bezwaar ingediend.

In 2007 heeft het ministerie van EZK een tijdelijke opsporingsvergunning voor olie en gas verleend voor een groot deel van de provincie Utrecht. Die vergunning is op 24 november 2018 verlopen. Nu, twee jaar na het verlopen, is deze door het ministerie alsnog verlengd.