De gemeente Zeist gaat Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist ondersteunen om mensen bij te staan die zeggen klachten te ondervinden van de straling van 5G-zendmasten. Dat doet de gemeente in de vorm van een eenmalige subsidie van 15.000 euro.

Een aantal partijen in de gemeenteraad van Zeist heeft al lange tijd de wens om een meldpunt in te richten voor mensen met stralingsklachten. Toen bleek dat GGD en huisartsen in de regio daar voor zichzelf geen rol in zien en ook burgemeester en wethouders niets voor de oprichting van een meldpunt voelen, gooiden ze het onlangs over een andere boeg.

"Een grote groep Zeistenaren ondervindt nadelen van elektromagnetische straling. Wat wij niet kunnen voelen, kunnen andere mensen best voelen", zei Karst Schuring van de PvdA in de gemeenteraad. "We willen dat de klachten serieus genomen worden en dat mensen advies en informatie kunnen krijgen over hoe ermee om te gaan. We willen de gezondheid en veiligheid van burgers serieus nemen."

Daarom stelden initiatiefnemers PvdA, Nieuw Democratisch Zeist, SP, Seyst.nu en Zeister Belang voor om Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist bij te staan in het "ondersteunen, informeren en adviseren" van inwoners die mogelijke gezondheidsklachten ondervinden. De groep bezorgde inwoners van Zeist liet de afgelopen jaren al van zich horen, onder meer met een actie tegen de uitbreiding van 5G-zendmasten op de Slotlaan.

Er is nog scepsis bij partijen als de VVD en D66. "Dit lijkt een Zeister issue. Dat is enigszins tekenend. Het speelt niet in omliggende gemeenten. Dat zou reden kunnen zijn om terughoudend te zijn", aldus fractievoorzitter Walter van Dijk van de VVD.

Toch stemde de gehele gemeenteraad in met de steun aan Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist. Op verzoek van de gemeenteraad vraagt wethouder Marcel Fluitman of het Agentschap Telecom wil onderzoeken of metingen in Zeist voldoen aan landelijke normen voor straling.