Sinds de trams een paar weken geleden weer zijn gaan rijden op de vernieuwde lijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein, stromen de klachten van bewoners nabij de trambaan binnen bij de provincie Utrecht. De provincie meldt dat er al wordt gewerkt aan de overlast van de trams.

Het bonkende geluid dat de trams maken, wordt veroorzaakt door slijtage aan de wielen. In combinatie met het rijgedrag van de trambestuurder kunnen de stalen wielen van de trams al snel slippen en slijten waardoor geluidsoverlast ontstaat. Er wordt dan gesproken over vierkante wielen.

Om de overlast te verminderen, worden trams waarbij de wielen slijtage oplopen zo snel mogelijk teruggehaald naar de remise voor onderhoud. Daar worden de wielen opnieuw in profiel geslepen. De provincie Utrecht verwacht dat er de komende maanden nauwelijks trams met vierkante wielen rond zullen rijden.

Ook ín de trams zijn aanpassingen gedaan. Om het slippen van de wielen te voorkomen, kan de trambestuurder binnenkort gebruikmaken van een systeem waarmee handmatig zand op de wielen wordt gespoten.

Sinds half februari van dit jaar begon ook een ander geluidsprobleem op te spelen: een schel piepgeluid dat booggeluid wordt genoemd. Door de aanhoudende klachten over het booggeluid is besloten metingen uit te voeren op een drietal punten in IJsselstein, waar de meeste klachten vandaan kwamen.

In de trams zit nu een systeem waarmee in de bochten van de trambaan vet wordt gesmeerd. Door een lichte hoeveelheid vet te smeren, kan het geluid worden beperkt of zelfs helemaal verdwijnen. Over het gehele tracé van de trambaan zijn smeerpunten gedefinieerd. Er is enige tijd voor nodig om het smeersysteem goed in te regelen. Daarom wordt nu op alle kritieke punten handmatig een hoeveelheid smeermiddel aangebracht. De verwachting is dat dit de geluidsoverlast vermindert.