Universiteit Utrecht heeft deelname aan een CBS-project over diversiteit opgeschort, omdat personeelsleden hun zorgen hadden geuit, meldt NRC woensdagavond. Met de zogenoemde Barometer Culturele Diversiteit beoogt het statistiekbureau diversiteit in migratieachtergrond in personeelsbestanden te meten en is een initiatief van het kabinet om kansengelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Medewerkers van de universiteit kregen het verzoek om hun geboortedatum, postcode en huisnummer, geslacht, functie, loonschaal, contractvorm en de faculteit waar ze op 31 december werkten met het CBS te delen.

De eerste vier categorieën gebruikt het statistiekbureau voor een koppeling met de migratieachtergrond. De rest om specifiek per faculteit of geslacht of andere kenmerken het aandeel anonieme medewerkers, die zijn opgedeeld in de categorieën Nederlandse, westerse en niet-westerse migratieachtergrond, te kunnen terugkoppelen.

Het college van bestuur van de universiteit besloot het project op te schorten, nadat personeelsleden zorgen over hun privacy hadden geuit. Daarnaast betwijfelen sommige medewerkers of het überhaupt een goed idee is om mensen te monitoren op basis van hun migratieachtergrond.

De leiding van de universiteit heeft woensdag tijdens een spoedoverleg beloofd de plannen nader te zullen toelichten voor de deelname aan het project wordt hervat.