Enkele grachten in het centrum van Utrecht blijven voorlopig dicht voor gemotoriseerd vaarverkeer vanwege inzakkingsgevaar. Het gaat om de vaargebieden Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht.

De gemeente Utrecht liet eerder weten dat het vaarverkeer in april weer kon worden opgestart, maar de wal- en kluismuren in het gebied zijn van dermate slechte kwaliteit dat het momenteel niet veilig genoeg is om vaarverkeer toe te laten.

Uit onderzoek in opdracht van het programma Wervengebied is naar voren gekomen dat het gemotoriseerd varen op het traject Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift, Plompetorengracht mogelijk een risico vormt voor de veiligheid en het behoud van de aanliggende wal- en kluismuren en werf- en kluiskelders. Dat schrijft wethouder Kees Diepeveen in een brief aan de gemeenteraad.

De brief volgt op nader onderzoek dat gedaan is tijdens werkzaamheden in het gebied. Er is gekeken welke invloed baggerwerkzaamheden en waterstromingen op de bewuste muren hebben. Als er wel vaarverkeer wordt toegelaten, kan dat de fundering aantasten.

Volgens de gemeente heeft dat te maken met de bouwwijze en de funderingen. "Daarnaast wijst een eerste analyse van duikonderzoeken uit dat delen van de aanwezige kluismuren gebreken hebben die binnen enkele jaren moeten worden hersteld", schrijft Diepeveen.

De staat van de wal- en kluismuren in het centrum van Utrecht is al geruime tijd een kwestie. De gemeente Utrecht en de eigenaren twisten wie wat moet betalen van de opknap- en restauratiewerkzaamheden.