De coronacrisis heeft tot fors meer klachten over overlast bij de gemeente Utrecht geleid. Handhavers hebben in 2020 ongeveer 22.000 meldingen over overlast ontvangen, bijna anderhalf keer zo veel als in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het handhavingsrapport.

De afdeling Toezicht en Handhaving heeft 8.035 meldingen ontvangen over verkeerd aangeboden afval. Daarna volgt parkeeroverlast, met bijna 7.500 meldingen.

Utrechters deelden ook massaal hun ergernis over het overtreden van de coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand en de maximale groepsgrootte. Het ging volgens de gemeente om 4.099 meldingen.

De handhavers zien dat het dringende advies om thuis te werken ook invloed heeft gehad op de meldingenstroom. Meer dan 6.200 overlastmeldingen kwamen uit de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld over bouwwerkzaamheden, burenoverlast en geluidsoverlast.

Toch heeft een melding zelden geleid tot een bekeuring. Bij slechts 131 van de 22.000 meldingen is een geldboete uitgeschreven. Volgens de handhavers kon door de coronamaatregelen lang niet altijd onderzoek worden gedaan naar de bewijslast. "Dit in verband met de gezondheidsrisico's van verspreiding van het coronavirus voor de medewerkers."