Discriminatie op de Utrechtse huurwoningmarkt blijkt een hardnekkig probleem. Ondanks eerdere maatregelen blijkt uit nieuw onderzoek dat dit nog verre van verdwenen is. Kees Diepeveen, wethouder Wonen, noemt de uitkomsten van de testen "schokkend" en "onacceptabel".

In 2019 bleek voor het eerst dat makelaars en verhuurders in Utrecht discrimineren op basis van afkomst en seksuele geaardheid. Dit werd aangetoond via zogenoemde correspondentietesten en mysterycalls.

Onderzoekers lieten twee (fictieve) personen, die verschilden in etnische afkomst of seksuele geaardheid, reageren op advertenties voor particuliere huurwoningen. Bij telefoongesprekken werd aan makelaars een discriminerend verzoek gedaan, waar opvallend vaak gehoor aan gegeven werd.

Na nieuw onderzoek blijkt het probleem nog allesbehalve verdwenen. Utrecht wil daarom ook steviger acties om dit aan te pakken. Een van de acties richt zich op een vergunningplicht voor verhuurders zodat de gemeente bij overtredingen bestuursrechtelijk handhavend kan optreden en de vergunning kan intrekken.

Utrecht zou ook graag een registratieplicht willen invoeren zoals ook voor taxateurs geldt. Iedere erkende makelaar of bemiddelaar op de woningmarkt moet dan ingeschreven staan bij een register, zodat degene die herhaaldelijk regels overtreedt bestraft kan worden.

Wethouder wil landelijk voorlichtingsmateriaal voor (ver)huurders

De wethouder wil ook aandacht voor betere voorlichting en professionalisering van de branche. "Omdat discriminatie een hardnekkig probleem is dat niet alleen in Utrecht speelt, pleiten wij voor de ontwikkeling van landelijk voorlichtingsmateriaal voor huurders en verhuurders waarin op toegankelijke wijze rechten en plichten van alle partijen worden beschreven", aldus Diepeveen.

"Ook pleiten wij bij de branche voor het geven van training, voorlichting en informatie over het voorkómen en bestrijden van discriminatie voor brancheleden."