Kantoren in Utrecht blijven gewild, ondanks het diepe gat dat de coronacrisis slaat. Om die redenen is het niet nodig om op grote schaal lege kantoorgebouwen om te bouwen tot appartementen.

Dat schrijft wethouder Klaas Verschuure (Economische zaken) in een brief aan de gemeenteraad. Hij verwacht dat de vraag naar kantoren in de stad groot blijft vanwege het goede vestigingsklimaat in Utrecht.

Vooral het stationsgebied blijft in trek, gevolgd door Kanaleneiland, Papendorp en Leidsche Rijn Centrum. Deze locaties vormen een betaalbaar alternatief voor het centrum. Er is wel leegstand in kantoorgebouwen aan de randen van bedrijventerreinen.

Op plekken waar je goed kunt komen met het ov en waar een combinatie is van wonen, werken en voorzieningen, verwacht Verschuure per saldo een groeiende vraag. "Ook als thuiswerken in de toekomst doorzet, blijft de noodzaak voor kantoren in onze stad toenemen. De behoefte aan samenwerken, ontmoeten en van elkaar leren is daarbij de sleutel", schrijft Verschuure.

Uit recente cijfers blijkt dat de vraag naar kantoorruimte door de coronacrisis met twee derde is afgenomen. Molenbeek Makelaars zei onlangs te verwachten dat kleinere kantoorpanden in de binnenstad van Utrecht opnieuw in de belangstelling komen te staan. Grootschalige nieuwbouw is voorlopig niet aan de orde.