De gemeente Utrecht erkent dat de aanpak om de werfkelders in de binnenstad te herstellen is onderschat. Tegelijkertijd zijn er inmiddels maatregelen genomen om nieuwe verzakkingen en scheurvormingen te voorkomen.

Dat zegt verantwoordelijk wethouder Kees Diepeveen in een reactie op de harde conclusies van een onafhankelijke Commissie van Wijzen (CvW), die stelt dat laksheid vanuit de gemeente ervoor heeft gezorgd dat op verschillende plekken gevaarlijke situaties zijn ontstaan.

Dat was mede veroorzaakt door te zwaar vrachtverkeer dat over de grachten reed zonder dat er afdoende gehandhaafd werd. Diepeveen zegt dat de gemeente "de bescherming van het erfgoed van onze binnenstad, onze werven en kelders zeer serieus neemt".

"Daarom hebben wij medio 2019 stevig ingegrepen door de lopende herstelwerkzaamheden stop te zetten en een onderzoek te starten. Daaruit bleek dat het project stelselmatig is onderschat en dat er beter samengewerkt moest worden tussen eigenaren en de gemeente Utrecht", aldus Diepeveen.

"Ik ben blij dat dit belangwekkende advies (van de Commissie van Wijzen, red.) er nu ligt. We gaan er binnenkort over in gesprek, allereerst met de commissie en vervolgens met bewoners."

Diepeveen wil er alles aan doen om het vertrouwen van de eigenaren van werfkelders terug te winnen. "We zien heel betrokken bewoners. Dat we blijven samenwerken met elkaar is heel belangrijk. Het is een complex project en er is dan ook een lange adem voor nodig om met elkaar tot goede en blijvende oplossingen te komen."