De provincie Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) hebben een servicepunt opgericht om inwoners en bedrijven aan meer groene daken te helpen.

Via het servicepunt kunnen zij kosteloos laten berekenen hoeveel gewicht hun dak aankan en welke mogelijkheden en combinaties mogelijk zijn op het betreffende dak. Ook worden de kosten van het groen in kaart gebracht. De provincie neemt de kosten volledig voor haar rekening.

Groene daken helpen om regen op te vangen. Ook dragen ze bij aan biodiversiteit en zorgen ze voor verkoeling in de zomer. Volgens de provincie Utrecht is een groot deel van de ongeveer 56 vierkante kilometer dak nog onbenut.

"Als provincie maken we werk van het voorkomen van wateroverlast en hittestress voor inwoners. Het vergroenen van daken van woningen en kantoren biedt daarvoor kansen", aldus gedeputeerde Hanke Bruins Slot. "Zo blijft het goed wonen en werken in onze provincie."

Bedrijven en buurten kunnen tot 22 maart een aanvraag indienen bij het servicepunt. Voor inwoners geldt dat een project met minimaal tien buren van start moet gaan. Het is niet duidelijk hoeveel geld de provincie heeft uitgetrokken voor het project.