Bij graafwerkzaamheden in Vianen is opnieuw een grafveld ontdekt. Het is nog niet duidelijk hoe groot dit graf is. De gemeente Vijfheerenlanden stelt een onderzoek in.

Bouwwerkers deden de vondst naast de opgravingsplek waar halverwege december 81 skeletten werden aangetroffen. Uit onderzoek van archeologen bleek dat de lichamen toebehoren aan Britse soldaten die waarschijnlijk aan het einde van de 18de eeuw in de Eerste Coalitieoorlog (1792-1797) vochten tegen de Fransen. De vindplaats in Vianen was destijds een veldhospitaal.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft de eigenaar van de grond op de hoogte gebracht van de vondst van een tweede grafveld. Er is nog niet verder gegraven. Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een grondradar of een vergelijkbare methode waarbij de situatie onder de grond in beeld wordt gebracht.

Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek afgerond is.