Utrechtse cafés en restaurants krijgen ook komende zomer extra ruimte voor een terras. De gemeente heeft de regels daarvoor verlengd tot 1 november.

De verruimde terrasregels die afgelopen zomer van kracht werden om in te kunnen spelen op de coronamaatregelen zouden aanvankelijk op 1 april aflopen. Het stadsbestuur heeft nu besloten dat de horeca ook na die datum meer ruimte krijgt.

Wel worden een paar regels veranderd. De zogeheten eiland- en satellietterrassen (op een pleintje bijvoorbeeld) mogen vanaf 1 april wat later worden opgeruimd dan nu: doordeweeks om 22.00 uur, in het weekend om 23.00 uur. Voor tijdelijke terrassen die aan vergunde terrassen langs de gevels van horeca grenzen, gelden de normale sluitingstijden.

Daarnaast moeten cafés en restaurants die een ruimer terras willen vanaf 1 april een vergunning aanvragen. Dat betekent dat omwonenden bezwaar en beroep kunnen aantekenen tegen verstrekte vergunningen. Voor de ondernemer betekent een vergunning dat er geen sprake is van een gedoogde situatie.

Of mensen op 1 april ook daadwerkelijk op zo'n verruimd terras kunnen plaatsnemen, is overigens nog onzeker. De horeca is al sinds het najaar dicht, en het is onduidelijk wanneer die weer open kan.