In Utrecht is deze maand een opvangplek geopend die speciaal voor daklozen uit de lhbti-gemeenschap bedoeld is. Het gaat om vier veilige overbruggingsplekken voor daklozen voor wie de reguliere opvang niet veilig is of voelt.

Volgens organisatie COC Midden-Nederland blijkt uit signalen en onderzoek van onder meer kennisinstituut Movisie en daklozenorganisatie FEANTSA dat er behoefte is aan een specifiek aanbod voor deze doelgroep.

De opvanglocatie wordt aangeboden door de Utrechtse Stichting de Tussenvoorziening. Het gaat in eerste instantie om een pilot van een jaar die sinds 1 februari loopt, maar mogelijk blijft de locatie hierna definitief.

Homoseksuele daklozen kunnen drie tot zes maanden in het huis verblijven en gaan in die tijd samen met medewerkers van de Tussenvoorziening op zoek naar een geschikte vervolgplek. Ze worden bijgestaan door twee medewerkers met affiniteit met en kennis van de lhbti-gemeenschap. Ook kunnen ze ervoor kiezen te worden gematcht aan een vrijwilliger met een lhbti-achtergrond.

De precieze locatie van het opvanghuis wordt uit veiligheidsoverwegingen niet bekendgemaakt.