Het is zeer de vraag of er een boetiekhotel komt in het oude Muntgebouw aan de Leidseweg in de Utrechtse wijk Lombok. Door de coronacrisis is het idee hiervoor onzeker geworden, zo staat vrijdag in plannen van de gemeente Utrecht. Als alternatief wordt gedacht aan het gebruik van ruimtes door creatieve bedrijven, zoals start-ups, broedplaatsen en ateliers.

Sinds de Rijksmunt eerder dit jaar verhuisde naar een gloednieuw pand in Houten, staat het karakteristieke Muntgebouw uit 1911 leeg. De nieuwe eigenaar, ontwikkelaar AG APF, wil het gebouw omvormen tot een mix van kantoren, horeca, cultuur en een sportschool. Een deel van het voorheen besloten pand - de Munt was jarenlang streng beveiligd - wordt openbare ruimte, waar iedereen een kijkje kan nemen.

Aanvankelijk was het plan dat ook een boetiekhotel met maximaal vijftig kamers een belangrijke plek zou innemen, maar dat is nu door de coronacrisis onzeker geworden. Naast de onzekerheid over de ontwikkelingen op de hotelmarkt, zal een boetiekhotel ook aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Zo zouden de hotelkamers aan allerlei duurzaamheidseisen moeten voldoen en zou de entree van het hotel aan de voorzijde van het pand moeten komen.

Vanwege de grote monumentale waarde van het pand is het ook niet mogelijk om veel woningen in de Munt te maken. Waarschijnlijk komen er twee tot drie woningen in de voormalige dienstwoning, aan de linkerzijde van de hoofdingang aan de Leidseweg. Ook voor andere bestemmingen in de Munt, zoals de horeca, geldt dat de cultuurhistorische waarde van het gebouw niet mag worden aangetast.

Nu de kaders voor het plan in een zogenoemde bouwenvelop zijn vastgelegd, is de volgende stap het opstellen van een bestemmingsplan. Als alles goed gaat, zal de gemeenteraad die in de tweede helft van dit jaar vaststellen. Daarna kunnen de plannen worden uitgevoerd.