Na de zomer mogen (elektrische) snorfietsen op een aantal wegen in Utrecht niet meer op het fietspad rijden. Het gaat om wegen met een vrij liggend fietspad. Snorfietsers worden op deze plekken naar de rijbaan gestuurd, waar een helm verplicht is.

In de Utrechtse politiek wordt al langere tijd gesproken over het verplaatsen van de snorfiets (met blauw kenteken).

Het plan om snorfietsers te weren van de fietspaden verkeerde lange tijd in een impasse, omdat de hulpdiensten hun bedenkingen uitten in de Commissie Beheer Inrichting en Gebruik openbare Ruimte (BING). Deze commissie stemde niet in met het verkeersbesluit dat het college van burgemeester en wethouders eerder voor advies voorlegde.

Maar nu, een kleine drie jaar later, is er na tussenkomst van een extern bureau toch overeenstemming over de maatregel, die fietsers moet vrijwaren van de schadelijke fijnstof die de snorfiets uitstoot en gevaarlijke verkeerssituaties op de drukke fietspaden moet voorkomen.

Het bureau heeft volgens wethouder Eelco Eerenberg (Emissieloos Vervoer) laten weten dat de maatregel verkeersveilig kan worden ingevoerd, zonder dat dit tot problemen in doorstroming voor nood- en hulpdiensten zal leiden.

De grenzen van het gebied waar de snorfiets straks niet meer op het fietspad mag rijden, zijn het Merwedekanaal en belangrijke hoofdwegen, zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg.

Het conceptverkeersbesluit ligt in Utrecht nu ter inzage. De wethouder verwacht de maatregel na de zomer in te voeren.