De provincie Utrecht wil 500.000 euro uittrekken voor hulp aan familiebedrijven. Het is de bedoeling om een blijvend "opvolgfonds" te creëren.

Met het fonds kunnen ongeveer honderd ondernemers worden geholpen, met onder meer adviesgesprekken en workshops.

Bedrijfsovernames binnen families leiden regelmatig tot een mislukking. Zonder hulp gaan de komende tien jaar naar schatting 4.700 familiebedrijven in de provincie Utrecht failliet. Dat leidt tot een onnodig banenverlies van ongeveer 40.000 fte.

Op initiatief van het CDA begon de provincie twee jaar geleden met een pilot om meer aandacht aan familiebedrijven te geven. Deze midden- en kleinbedrijven zijn van groot belang voor de regionale economie. Maar de overdracht aan één of meerdere kinderen vormt vaak een knelpunt.

Het inzetten van een gespecialiseerd adviseur werkt goed, blijkt uit een evaluatie. Advies kan helpen om het bedrijf over te dragen én mogelijk gevoelige privékwesties aan de orde te stellen, zoals wie van de kinderen het meest geschikt is om de leiding over te nemen.