Onder toezicht van het Leger des Heils opent maandag een extra, tijdelijke opvang voor daklozen in een leegstaande gymnastiekzaal aan de Grote Trekdreef in Utrecht. Hier is plek voor 25 personen.

Vanwege de lockdown zijn gemeenten door de Rijksoverheid opgeroepen iedereen die niet onmiddellijk recht heeft op een slaapplaats toch van de straat te halen. Het gaat hier grotendeels om Europese arbeidsmigranten.

De bestaande opvanglocaties Stadsbrug en Maliebaan zijn al opgeschaald naar de maximale capaciteit. Op deze locaties is het volgens de gemeente nu te druk om iedereen in lijn met de coronamaatregelen veilig op te kunnen vangen.

Het Leger des Heils zal de tijdelijke opvang voor daklozen begeleiden. Er is dag en nacht beveiliging aanwezig, volgens de gemeente "om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken".

Buurtbewoners hebben hierover een wijkbericht in de postbus gehad. De tijdelijke opvang blijft open zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.