In de provincie Utrecht is vorig jaar bij zo'n achtduizend mensen kanker vastgesteld. Dat is minder dan in 2019, toen de ziekte bij 8.200 patiënten werd geconstateerd. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

De daling, die ook landelijk zichtbaar is, komt volgens het IKNL doordat mensen een bezoek aan de arts vanwege het coronavirus vaker uitstelden. Reden is dat bevolkingsonderzoeken tijdelijk werden stopgezet en dat de zorg in het voorjaar moest afschalen.

Bij borst-, darm- en prostaatkanker was de daling het grootst, maar bij alle soorten kanker is een daling zichtbaar. Vooral borstkanker werd minder gediagnosticeerd door de tijdelijke onderbreking van het bevolkingsonderzoek.

De daling in Utrecht is vergelijkbaar met die in de rest van Nederland. Het aantal nieuwe kankerdiagnoses daalde in 2020 landelijk met 3,5 procent tot 115.000. Van maart tot en met mei werd bijna een kwart minder diagnoses gesteld dan normaal. In het najaar is dit deels ingehaald.

De meest voorkomende vorm van kanker is nog steeds huidkanker. Dat heeft te maken met de vergrijzing, de toegenomen blootstelling aan de zon en het gebruik van zonnebanken.

In Utrecht werd vorig jaar bij zo'n veertienhonderd mensen huidkanker vastgesteld. De ziekte komt nog steeds het vaakst voor bij ouderen. Bijna driekwart van de mensen bij wie kanker werd vastgesteld, is ouder dan zestig jaar.

Kuipers: 'Diagnoses van kanker lopen achter door corona'
85
Kuipers: 'Diagnoses van kanker lopen achter door corona'