De gemeente Utrecht verlaagt de drempel naar werk voor inwoners in de bijstand die een sociale, lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. Het minimale aantal uren dat zij moeten werken voor loonkostensubsidie is voortaan niet twintig maar zestien uur.

"Het verlagen van de drempel voor de loonkostensubsidie helpt kwetsbare werkzoekenden de stap naar werk kleiner te maken", zegt wethouder Linda Voortman. "De gevolgen van het coronavirus hebben een enorme impact voor werkzoekenden. Niet alleen vinden mensen uit de bijstand nu minder snel een baan, ook stroomt er een hele nieuwe groep in de bijstand."

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie ontvangen voor het in dienst nemen van mensen met een beperking die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Nu werknemers niet twintig maar zestien uur hoeven te werken, wordt de drempel voor werkgevers om een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen verlaagd.

Ook wordt de aanloopperiode voor de subsidie verlengd van twee naar zes maanden. Dat moet zorgen voor meer tijd en rust voor werknemers. De extra tijd kan gebruikt worden om te onderzoeken wat iemand aankan.