De gemeente Utrecht wil eigenaren van leegstaande panden harder gaan aanpakken. Mogelijk krijgen woningeigenaren boetes opgelegd als ze leegstand niet melden en kan de gemeente huurders voordragen en de maximale huurprijs bepalen.

In Amsterdam is al een meldplicht voor leegstand van kantoren en woningen. Partij voor de Dieren, PvdA en Student & Starter hebben met een motie het college van burgemeester en wethouders opgeroepen zoiets ook mogelijk te maken in Utrecht.

De gemeente ziet ook de meerwaarde van een hardere aanpak van leegstand. In tegenstelling tot de gemeente Amsterdam ziet Utrecht op dit moment vooral voordelen in het tegengaan van leegstand van woningen. De leegstand van kantoren is in Utrecht beperkter.

De gemeente kan met de verordening eigenaren een hoop verplichten. Zo moeten woningeigenaren volgens het voorstel leegstand van meer dan zes maanden melden en daarover in overleg gaan met de gemeente.

Als de leegstand langer dan twaalf maanden duurt, kan de gemeente een gebruiker voordragen voor het gebouw en de eigenaar verplichten voorzieningen te treffen voor de potentiële huurder. Ook kan de gemeente daarbij een maximale huurprijs bepalen. Als de woningeigenaar niet meewerkt, kan de gemeente boetes opleggen.

Inbreuk op het eigendomsrecht

De gemeente erkent dat het zware maatregelen zijn, omdat ze een inbreuk op het eigendomsrecht kunnen zijn. De ervaring van andere gemeentes laat zien dat de regels vooral gebruikt worden om in contact te komen met woningeigenaren, juist ook met eigenaren die eigenlijk niet willen meewerken. Het opleggen van boetes gebeurt zelden.

De gemeente heeft, door een vergelijking met Amsterdam te maken, gekeken wat de nieuwe regels Utrecht zouden kunnen opleveren. Mogelijk kunnen door de aanpak, uitgaande van 800 woningen die jaarlijks onderzocht kunnen worden, 120 panden opnieuw in gebruik genomen worden.

Het gaat slechts om eerste conclusies. In het komende half jaar gaat de gemeente het voorstel verder uitwerken.