Schoolbesturen in Utrecht en Stichtse Vecht hebben voor dit jaar afspraken gemaakt over de overstap van leerlingen van de basisschool naar de middelbare school. Het basisschooladvies blijft bindend en de uiterste inschrijfdatum voor middelbare scholen schuift iets op.

De middelbare school kijkt ieder jaar naar het niveau dat de basisschool adviseert. Basisscholen baseren dat advies vaak op de middentoets in groep 8, maar dit jaar zijn de toetsen vanwege de lockdown en het thuisonderwijs mogelijk minder representatief. Dat maakt ze ongeschikt voor het bepalen van het definitieve schooladvies.

De basisschoolbesturen raden scholen aan om de middentoetsen in groep 8 wel af te nemen, om inzicht te krijgen in de onderwijsontwikkeling van leerlingen, maar niet voor het bepalen van het definitieve schooladvies. Mochten scholen besluiten om geen middentoetsen af te nemen, dan heeft dit geen gevolgen voor het schooladvies.

De schoolbesturen in Utrecht hebben afgesproken om het advies van de Primair Onderwijs Raad, de Voortgezet Onderwijs Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te volgen. "Basisscholen zijn ook zonder de middentoets in staat om de potentie van leerlingen op waarde te schatten. Bij twijfel geven ze leerlingen het voordeel van de twijfel", zegt Bram Donkers, woordvoerder van het overleg.

Vanwege de lockdown zijn de basisscholen al een aantal weken dicht.

Vanwege de lockdown zijn de basisscholen al een aantal weken dicht.
Vanwege de lockdown zijn de basisscholen al een aantal weken dicht.
Foto: ANP

Scholen krijgen meer tijd vanwege lockdown

Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer de tijd om hun schooladvies te bepalen. Voor de Utrechtse en Stichtse Vechtse scholen betekent dit dat inschrijven voor een middelbare school tot 15 maart mogelijk is.

Dit schooljaar kunnen de scholen geen open dagen organiseren. Om ouders en scholen te informeren, hebben de scholen onder meer video's gemaakt. Ook alle andere activiteiten voor de voorlichting en oriëntatie vinden dit schooljaar online plaats.

De meeste kinderen volgen thuisonderwijs vanwege de sluiting van de scholen tijdens de lockdown. Utrechtse basisschoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben in overleg besloten dat ze voor leerlingen in groep 8 extra kijken naar hun kwetsbaarheid en of die invloed heeft op de overstap naar het voortgezet onderwijs.