De gemeente Utrecht heeft een aantal locaties op het oog waar op korte termijn nieuwe scholen moeten worden gebouwd. Zo komen in de Merwedekanaalzone twee basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs. Ook wordt op deze plek een sporthal gebouwd.

In de Cartesiusdriehoek komt een basisschool in combinatie met een sporthal. Volgens de gemeente is het definitieve ontwerp op deze plek bijna gereed.

In het Beurskwartier en Groenewoud moeten in totaal drie basisscholen komen. Hiervoor moet nog wel een schoolbestuur gevonden worden. In het eerste kwartaal van dit jaar wordt daarom een pilot gestart om een bestuur te vinden. Dat wil de gemeente doen door alle schoolbesturen te benaderen.

"Het doel is om een bestuur en onderwijsconcept te vinden dat passend is bij de wijken en haar inwoners, door middel van een transparante procedure. Als deze methodiek succesvol is, willen we zo ook besturen vinden voor de overige nieuwe scholen in de stad", aldus de gemeente.

Voor de nieuwe scholen die op langere termijn in Utrecht gebouwd moeten worden, hanteert de gemeente de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Dit plan is vrijdag gepresenteerd en bevat onder meer hoe Utrecht de "schaarse" vierkante meters de komende jaren wil invullen.