De gemeente Utrecht komt fors geld tekort voor de plannen die ze heeft met de omgeving van het Lombokplein, zo bleek dinsdag op een informatiebijeenkomst over het project. Er is een meerjarige dekking vanuit voorjaarsnota's en er zijn incidentele bijdrages vanuit andere programma's, maar de financiële dekking is nog niet rond.

Het extra geld is onder meer nodig voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising op de fietsroute van de Leidseweg naar de Sijpesteijntunnel, die 2,4 miljoen euro kost. Fietsers zouden op de ongelijkvloerse kruising onder de autoroute door kunnen. De gemeente noemt de kruising noodzakelijk om de groei van het fietsverkeer te kunnen faciliteren.

Volgens de gemeente gaat het om "forse ingrepen in de openbare ruimte met hoge kosten". Tegenover die investeringen zouden weinig opbrengsten staan. De dekking vanuit de voorjaarsnota's en de bijdragen uit andere programma's zijn niet alleen in geld onvoldoende, de dekking sluit ook in tijd niet aan op de start en looptijd van het project.

De gemeente gaat de financiële strategie verder uitwerken voor de voorjaarsnota van 2021. Keuzes om de kosten verder te drukken zijn volgens de gemeente al gemaakt in het voortraject, bijvoorbeeld de keuze om het NH Hotel niet te slopen en geen autotunnel aan te leggen.

Gemeente wil ook stadsstraat bij herinrichting

De herinrichting behelst - naast de ongelijkvloerse kruising - onder meer plannen voor een stadsstraat die rondom het NH Hotel komt te liggen, een doorvaarbare Leidse Rijn waarvoor het water in de Sijpesteijntunnel wordt verbreed en een Lombokpark.

Ook moeten er nieuwe looproutes komen, zoals van Lombok naar het Park Plaza Hotel. Die loopt langs de Leidse Rijn, van Molen De Ster naar het Lombokpark en over een nieuw aan te leggen voetgangersbrug naar Park Plaza Hotel en de Sijpesteijnkade. De nieuwe routes moeten aansluiten op bestaande routes.

De toekomstige situatie heeft straks minder rijbanen voor auto's en een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Ook komen er bermen tussen de rijbanen voor auto's en meer veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.