Het Utrechtse Flux heeft maandag een plan gepresenteerd voor het gebied tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten. In de zogeheten A12-zone moet woningbouw worden gecombineerd met de ontwikkeling van een nieuw landschapspark.

Flux, een bureau voor landschapsarchitectuur, presenteerde op eigen initiatief het plan via de nieuwsbrief van de Utrechtse Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit.

De inwonersaantallen en bijbehorende woningbouwambities in de provincie Utrecht blijven stijgen. Het stedelijk gebied zal zich daarom steeds verder uitbreiden. Hoewel de nadruk ligt op binnenstedelijke verdichting, dus binnen in de stad bouwen, kan er volgens Flux niet meer worden gesproken van compacte steden in een open landschap.

Samen met omliggende woongebieden als Nieuwegein, Houten en Bilthoven zal ook de stad Utrecht zich steeds meer ontwikkelen tot een metropoolregio, waarin de relatie tussen stad en landschap verandert.

Dit vraagt volgens Flux om een nieuwe benadering met een sterkere duiding van de Utrechtse buitengebieden en de kwaliteiten ervan. Flux stelt voor om de A12-zone te ontwikkelen als landschapspark waar plek is voor 15.000 woningen. Dit nieuwe landschapspark voor Metropoolregio Utrecht moet Park Laagraven gaat heten.

De gemeente Utrecht is samen met de landelijke overheid en de provincie Utrecht in gesprek over plannen voor de verdere ontwikkeling van de A12-zone. Dit zijn plannen voor de lange termijn. Het is nog niet duidelijk of de plannen van Flux door de gemeente worden bekeken.