Utrecht krijgt 2,8 miljoen euro om verder onderzoek te doen naar de bijzondere vondst van een bacterie in het Griftpark. Deze bacterie zou ervoor kunnen zorgen dat de bodemverontreiniging in het Griftpark verholpen kan worden.

De bacterie werd in 2017 ontdekt. Dat was ook de start van een groot onderzoek. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt nu bijna 3 miljoen euro om het onderzoek te kunnen uitbreiden.

De bodem van het Griftpark is vervuild geraakt door een oude gasfabriek, die in de jaren zestig is gesloopt. Toen het gebied in de jaren negentig een park werd, is de bodemverontreiniging onder het park opgeslagen.

Het verontreinigde gebied reikt tot een diepte van 50 meter. Rondom het park is de verontreinigde grond vrijwel geheel verwijderd. Voor een goede isolatie van de bodemverontreiniging onder het park wordt het verontreinigde grondwater sinds de jaren negentig omhoog gepompt en gezuiverd.

Bacterie bij toeval ontdekt

Het schoonmaken van het grondwater verloopt sneller dan berekend was. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de biologische afbraak veroorzaakt door een bacterie, ook wel Griftparkbacterie genoemd.

De bacterie werd in 2017 ontdekt toen het grondwater vanzelf schoner werd. Deze ontdekking was voor gemeente Utrecht reden om samen met de Universiteit Utrecht (UU), Wageningen University & Research (WUR) en Deltares een onderzoek te starten.

Het onderzoek duurt tot minimaal 1 januari 2023. Het doel is te onderzoeken welke bacterie verantwoordelijk is voor de biologische afbraak, onder welke omstandigheden dat gebeurt, hoe die afbraak gestimuleerd kan worden en op welke manier het grondwater in en om het geïsoleerde terrein van het Griftpark bestuurd moet worden om de biologische afbraak te stimuleren.