Het aantal geregistreerde misdrijven in Utrecht is in 2020 gedaald, zo blijkt uit cijfers van de politie. De coronacrisis heeft waarschijnlijk veel gevolgen gehad voor de cijfers. Zo is bijvoorbeeld een zeer sterke daling te zien van misdrijven in de binnenstad. Het aantal overlastmeldingen nam in de stad juist sterk toe.

Het totale aantal geregistreerde misdrijven kwam in 2020 uit op 24.419. Dat is een daling ten opzichte van 2019, toen 26.993 misdrijven werden geregistreerd. Daarentegen is het aantal cybercrimezaken naar 166 gestegen. Dit waren er in 2019 nog 86.

Terwijl het aantal misdrijven in Utrecht daalde, nam het aantal overlastmeldingen vorig jaar sterk toe. In 2019 ging het nog om 13.756 meldingen, maar in 2020 waren dit er 20.256.

Het aantal overlastmeldingen dat te maken had met jeugd, verwarde personen, daklozen en geluidsoverlast nam toe. Daartegenover staat de afname van het aantal overlastmeldingen door evenementen, horeca en openbaar dronkenschap.