Het aanmeldingsbeleid van basisscholen in Utrecht verandert na de zomervakantie waarschijnlijk. De gemeente en de schoolbesturen hebben een plan zonder wachtlijsten en vooraanmeldingen opgesteld. De nieuwe aanpak wordt nog voorgelegd aan alle scholen en de gemeenteraad.

Uit het rapport van een onafhankelijke commissie bleek vorig jaar dat het huidige aanmeldingsbeleid van Utrechtse basisscholen niet voldoet en regelmatig in strijd is met de wet.

Het systeem met vooraanmeldingen werkte niet. Kinderen met een vooraanmelding bleken in de praktijk automatisch te worden toegelaten, terwijl ze geen voorrang zouden mogen krijgen.

Het nieuwe aanmeldingsbeleid werkt op basis van één aanmeldformulier. Ouders melden hun kind via dit formulier aan zodra het kind drie jaar oud wordt. Vervolgens worden de aangemelde kinderen gelijktijdig en automatisch toegewezen aan de beschikbare plaatsen.

Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn, worden eerst kinderen met voorrang geplaatst, zoals kinderen die al een broer of zus op de school hebben. Ook geldt een buurtvoorrang op een aantal scholen in de buurt. Als scholen daarna nog plekken over hebben, kan er indien nodig worden geloot.

Buurtvoorrang is niet overal van toepassing

De buurtvoorrang is niet van toepassing voor scholen die vooral een stedelijke of regionale functie hebben. Voor speciaal (basis)onderwijs en de Internationale School Utrecht gelden andere regels, net als voor kinderen die op latere leeftijd naar een andere school gaan.

De nieuwe aanpak wordt nog voorgelegd aan alle scholen en de gemeenteraad. Het beleid kan na de zomervakantie ingaan, als alles wordt goedgekeurd.