532 Utrechters vroegen vorig jaar geld aan de gemeente om een groen dak aan te leggen. Daarmee werd het subsidieplafond van 500.000 euro bereikt.

De inwoners van Utrecht hebben ongeveer drie voetbalvelden groen dak gelegd met subsidie van de gemeente. Deze groene daken maken de stad mooier, dragen bij aan een gezondere leefomgeving en een klimaatbestendige stad, aldus de gemeente

Wethouder Kees Diepeveen: "In de eerste maanden van 2020 kwamen er al veel aanvragen binnen. We hebben toen het jaarlijkse subsidieplafond verhoogd tot 500.000 euro, maar dat we zo'n recordaantal aanvragen zouden krijgen had ik niet durven hopen. Het laat zien dat inwoners en bedrijven willen bijdragen aan een groen, gezond en toekomstbestendig Utrecht."

De stijging van de aanvragen komt behalve door de bekendheid ook door de aanpassing van de subsidieregeling. Het is sinds 1 januari vorig jaar makkelijker geworden om subsidie aan te vragen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een groen dak van minimaal 10 vierkante meter. Dat was voorheen 20 vierkante meter. Hier hebben 171 aanvragers gebruik van gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om samen met andere Utrechters subsidie aan te vragen. De grootste gezamenlijke aanvraag bedroeg zeventig adressen.

Ook in 2021 is er weer 500.000 euro subsidie beschikbaar.