De Kerngroep Ring Utrecht heeft woensdag samen met zeven andere organisaties beroep aangetekend tegen de verbreding van de Ring Utrecht A12/A27 naar tweemaal zeven rijstroken. De organisaties vinden nut en noodzaak van het inmiddels op 1.490 miljoen euro begrote project niet onderbouwd.

Op de Ring Utrecht komt het verkeer samen uit verschillende richtingen van het land. Dit verkeer neemt op langere termijn toe, meent het kabinet. Als gevolg van de toename ontstaan er op den duur files. Die zorgen niet alleen voor vertragingen op de weg, maar ook voor toenemende hinder voor de omgeving van de Ring Utrecht.

In 2019 werd een eerste tracébesluit, die de verbreding mogelijk moest maken, al door de rechter vernietigd. Dat kwam toen door de stikstofcrisis.

Daarom is door de minister in november een nieuw tracébesluit getekend voor de aanpassing van zowel de A12 als de A27. Op het traject van ruim 20 kilometer komen extra rijstroken.

Nieuwe juridische strijd

Bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn het niet eens met de plannen voor de vernieuwing van de ringweg. Daarom heeft de Kerngroep Ring Utrecht samen met zeven andere organisaties beroep aangetekend tegen dit nieuwe tracébesluit. Daarmee begint een nieuwe juridische strijd over de verbreding van de snelwegen.

Gevoelig is onder meer de kap van bomen op Landgoed Amelisweerd. "Aantasting van een waardevol natuurgebied als Amelisweerd is slechts mogelijk als nut en noodzaak bewezen is en er geen ander alternatief is", aldus de organisatie.

Het beroep richt zich onder meer op de gevolgen voor natuur, milieu en omwonenden als de snelweg verbreed wordt.