in de aanloop naar het negenhonderdjarig bestaan van Utrecht in 2022 gaat de gemeente negenhonderd bomen planten in de stad. Onderdeel van de campagne is dat de tien Utrechtse wijken een herinneringsboom krijgen op een publieke plek.

De campagne van de gemeente heet 900 bomen voor 900 jaar Utrecht. De helft van het aantal bomen wordt uitgedeeld aan bewoners van de stad. Mensen kunnen zich hiervoor inschrijven via de website van de gemeente.

"Bij de inschrijving vragen we naar de wijk waar de boom geplant gaat worden. Met deze gegevens brengen we de verdeling van bomen in de stad in kaart en gebruiken we deze informatie om te zorgen voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling van bomen in de stad", zegt de gemeente.

De overige 450 bomen worden in de openbare ruimte geplant. Tien daarvan worden zogenoemde herinneringsbomen. Hiermee wil de gemeente een blijvende herinnering creëren aan het negenhonderdjarig bestaan van de Utrechtse stadsrechten.

Dit jaar worden bewoners uitgenodigd om mee te denken over een plek voor zo'n herinneringsboom. "We richten ons daarbij op plekken op pleinen of in parken, waar de boom deel uitmaakt van de wijk en genoeg ruimte heeft om verder te groeien", aldus de gemeente.