De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft dinsdagavond gereageerd op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Ze roept mensen onder meer op om vol te houden.

Het kabinet heeft de lockdown tot dinsdag 9 februari verlengd. "Ik kan mij goed voorstellen dat het voor veel mensen een zware boodschap is, want niet alleen wordt de lockdown verlengd, maar we zien ook dat het aantal besmettingen onvoldoende is teruggedrongen", aldus Dijksma.

De gemeenteraad kwam dinsdagavond samen om te praten over de stand van zaken rondom het coronavirus in Utrecht. De raadsinformatiebijeenkomst begon kort na de persconferentie in Den Haag.

Dijksma zegt de zorgen die Utrechters hebben te begrijpen. "Ik vind dat we daar oog voor moeten hebben en ik heb daar veel zorgen over. Ik ben dan ook blij dat het kabinet zojuist heeft aangekondigd om opnieuw naar steunpakketten te kijken, omdat ik denk dat de ondernemers in ons land dat nodig hebben. Tegelijkertijd weten we dat naast de hoeveelheid slachtoffers in de gezondheidssfeer die er nu al vallen, we ook slachtoffers zien in de economische sfeer. Die combinatie maakt dat het voor velen een hard gelag is."

'Moeten kwetsbare kinderen niet vergeten'

De gemeente blijft zich de komende weken inzetten. Dijksma benadrukte daarbij ook de positie van kinderen. "We moeten ook zeker kwetsbare kinderen niet vergeten. Ik ben blij dat er extra onderzoek komt om te kijken of basisscholen eerder open kunnen. We merken namelijk nu al dat kinderen letterlijk uit beeld verdwijnen. Dat heeft consequenties voor leerachterstanden."

De burgemeester deed ook een oproep. "We snappen dat het ongelofelijk zwaar is, we zijn er nog echt niet en we moeten volhouden. Er zijn heel veel terechte zorgen over wat er op ons afkomt uit het Verenigd Koninkrijk, dat is iets wat waarschijnlijk ook niet te vermijden is, maar we kunnen ons er wel zo goed mogelijk op voorbereiden. We moeten de besmettingen omlaag krijgen. Ik hoop dat iedereen volhoudt."