De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is donderdagmiddag bezig in park Transwijk in Utrecht. Veel is er nog niet bekend over de situatie, de politie kan niet veel over het onderzoek vertellen.

Een gedeelte van het park is afgezet met linten. Er zijn verschillende politiewagens aanwezig. De recherche en medewerkers van de EOD doen onderzoek.

De explosievendeskundigen hebben onder andere een robot ingezet om de omgeving te verkennen.