De actiegroep Amelisweerd niet geasfalteerd wil per 4 januari een 'bomenwacht' in Amelisweerd starten. Volgens de huidige plannen voor de verbreding van de A27 moeten de bomen worden gekapt en daar zijn de actievoerder op tegen.

Vrijwilligers die meedoen aan de actie gaan dagelijks surveilleren. Zo moeten ze in de gaten houden of er kapwerkzaamheden plaatsvinden.

"Hoewel er nog een beroepsprocedure gestart wordt om de verbreding tegen te houden, kan Rijkswaterstaat toch al beginnen met kappen nu het tracébesluit is getekend", zegt Els Rijke namens de 'bomenwacht'.

Het tracébesluit voor de verbreding van de A27 is een gevoelig onderwerp. In november maakte minister Cora van Nieuwenhuizen bekend dat de plannen voor de verbreding door moeten gaan. Begin december werden die plannen bekend.

In het deel van Amelisweerd waar mogelijk al bomen worden gekapt, gaan de vrijwilligers tekenen van voorbereidende werkzaamheden in de gaten houden. Dat kunnen bijvoorbeeld markeringen op de te kappen bomen of afzettingen zijn. De actiegroep laat weten dat deze vrijwilligers in dat geval een grotere groep bosbeschermers moet waarschuwen.

Volgens de plannen moet er ter compensatie van de kap extra groen komen in andere gebieden. Dat moet voor een deel worden geplant worden op de overkapping die over de bak bij Amelisweerd komt. Ook Kerngroep Ring Utrecht liet in december al weten het niet eens te zijn met de plannen. De groep liet toen weten voorbereid te zijn op een "juridische strijd".