Na de herinrichting van de Utrechtse Voorstraat en de Wittevrouwenstraat, is nu ook het pleintje dat grenst aan de Neude opgeleverd. De fietsen zijn verdwenen en één rijbaan is aangepast.

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat die in het verlengde ligt, zijn allebei opnieuw ingericht. De grootste verandering is te zien op de rijbaan: fietsers en auto's delen een 5 meter brede weg. Er is rood asfalt op de weg gelegd die deel uitmaakt van het netwerk van hoofdfietsroutes. Deze werkzaamheden werden in oktober al afgerond.

Wat nog restte was het pleintje aan het begin van de Voorstraat. Voorheen stonden op dit stuk vooral veel fietsen geparkeerd. Die zijn nu verdwenen. Het pleintje is nu leeg, op enkele bankjes en een boom na.

Vanwege de herinrichting is ook een nieuwe verkeerssituatie ontstaan die voor sommigen even wennen is. Fietsers die vanaf de Voorstraat richting het Vredenburg moeten, kunnen ter hoogte van de Predikherenstraat rechts aanhouden. Hier komen ze op een weg met klinkers, waar voorheen asfalt lag. Op dit stuk 'shared space', voor onder meer Café Voortuin, lopen ook voetgangers.

Als de fietsers vervolgens het fietspad richting het Vredenburg op willen rijden, hebben ze voorrang op het doorgaand fietsverkeer. Ze komen immers van rechts. Fietsers die er niet voor kiezen om over de klinkerweg te rijden maar het asfalt rechtdoor blijven volgen, moeten vervolgens wel voorrang verlenen op het doorgaand fietsverkeer, omdat op deze plek haaientanden liggen.