De gemeente Utrecht heeft dinsdag gereageerd op de motie over de polders Rijnenburg en Reijerscop die vorige week in de Tweede Kamer werd aangenomen. Volgens de gemeente heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) daarmee "een onuitvoerbare opdracht gekregen".

Minister Ollongren ontraadde de motie eerder, maar de Tweede Kamer wil dat de minister Utrecht een zogenoemde "proactieve aanwijzing" geeft, waarmee de gemeente wordt gedwongen snel woningen in de polders te bouwen.

In de huidige plannen van de gemeente staat woningbouw in de polders na 2035 gepland. In de tussentijd moet er een energielandschap in de polders komen. "We bouwen in eerste instantie binnenstedelijk en ontwikkelen rondom knooppunten; bouwen in Rijnenburg is daarmee tot 2035/2040 niet aan de orde", aldus de gemeente in reactie op de aangenomen motie.

De aanwijzing gaat volgens de gemeente voorbij aan de huidige plannen voor het gebied. De minister heeft volgens de gemeente een "onuitvoerbare opdracht" gekregen. "Het is onnodig de minister met deze motie te dwingen tot een aanwijzing. (…) De minister geeft aan dat een aanwijzing geen gewenste en haalbare weg is en wij delen die mening."

'Situatie is complex en een plan op korte termijn is onmogelijk'

Volgens de gemeente is de ontwikkeling van Rijnenburg op korte of middellange termijn niet mogelijk. Met een aanwijzing moet, zo blijkt uit andere soortgelijke zaken, binnen een jaar een bestemmingsplan worden opgesteld. Volgens de gemeente is de situatie in het gebied "zeer complex" en is het leveren van een bestemmingsplan op zo'n korte termijn 'ondoenlijk'.

Ook financieel gezien zijn er problemen als er zo snel woningen gebouwd moeten worden. Alleen al voor de directe ontsluiting van Rijnenburg is volgens de gemeente 1 miljard euro nodig. "Wij hebben meerdere keren benadrukt dat woningbouw in Rijnenburg samenhangt met noodzakelijke investeringen in bereikbaarheid. De dekking van dergelijke investeringen ontbreekt in de motie", aldus de gemeente.

De gemeente en minister Ollongren willen de goede samenwerking tussen de regio Utrecht en het Rijk benadrukken. De minister zei eerder al dat er goede afspraken zijn gemaakt en dat er voldoende plannen zijn voor woningbouw in de regio Utrecht. Ze ziet geen reden voor een actieve aanwijzing tot het snel realiseren van woningbouw in Rijnenburg.

Naar verwachting reageert minister Ollongren na het kerstreces op de aangenomen motie.