Vier Utrechtse projecten krijgen subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) om publiek te bereiken dat niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komt. Het gaat om het Black Box Experiment, de Hoe?Zo! Show, een project rond sociale media voor geïnformeerde meningsvorming in het vmbo en het Reizend Embryolab.

De projecten gaan niet alleen nieuwe communicatievormen inzetten, maar ook bestaande middelen op een andere manier gebruiken. De NWA heeft in totaal 1 miljoen euro toegekend aan zestien verschillende projecten. De hoogte van de subsidie verschilt per project, maar alle projecten krijgen tussen de 10.000 en 200.000 euro.

De Utrechtse sociaal psycholoog Madelijn Strick gaat samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden een toolbox ontwikkelen waarmee de impact van wetenschapscommunicatie gemeten kan worden.

Het Black Box Experiment krijgt 24.000 euro. Bezoekers van het Universiteitsmuseum Utrecht krijgen een afgesloten doos en moeten de inhoud ervan onderzoeken zonder de doos te openen. Aan het eind van hun bezoek presenteren ze hun resultaten.

De Hoe?Zo! Show kreeg 50.000 euro subsidie toegekend. Het project wil kinderen leren hoe je informatie kunt beoordelen op betrouwbaarheid. Ook het project rond sociale media krijgt 50.000 euro. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht werken binnen het project samen om vmbo'ers te helpen kritisch vertrouwen in de wetenschap te ontwikkelen.

Het Reizend Embryolab krijgt 25.000 euro subsidie. Het Embryolab reist door het land en brengt studenten op het vmbo samen om in gesprek te gaan over ethische dilemma's rond embryo-onderzoek.