De gemeente Utrecht verwacht dat het de aankomende zomers steeds drukker wordt bij de verschillende buitenzwemplekken in en rond de stad. Daarom wordt nu gekeken of de buitenzwemwatercapaciteit vergroot kan worden.

Utrecht is een van de snelst groeiende regio's van Nederland. Er komen dus steeds meer mensen in de stad wonen. Daarnaast zullen er volgens de gemeente als gevolg van klimaatverandering steeds meer warme dagen zijn. Daardoor neemt ook de druk op het buitenzwemwater toe.

De gemeente heeft daarom onderzoek laten doen naar het aanbod van en de behoefte naar buitenzwemwater. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut.

In de gemeente Utrecht zijn drie officiële buitenzwemplekken: de Strijkviertelplas, de Voorveldse Polder en de Haarrijnse Plas. In de omliggende regio zijn nog eens dertien officiële buitenzwemplekken. Daarnaast telt de stad nog een aantal plekken waar vaak gezwommen wordt, maar die niet bestempeld zijn als officiële zwemwaterlocatie, zoals De Munt, Plas Veldhuizen, Musicalkade, Veilinghaven en Kromme Rijn.

Om de capaciteit van zwemwater in de stad te vergroten, gaat de gemeente nu ook kijken naar de mogelijkheden van deze niet-officiële plekken. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, is nog niet bekend.

Tot slot telt Utrecht één openluchtzwembad: bij Zwembad De Krommerijn. Uit het onderzoek van het Mulier Instituut is gebleken dat er onder Utrechters geen duidelijke voorkeur voor nog zo'n openluchtzwembad is. "We zullen dit scenario dan ook in de verdere uitwerkingen niet meenemen."