Het gebruik van lachgas op straat wordt per 4 januari in een groot gedeelte van Utrecht verboden. In de wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest zijn de gebruikers niet meer welkom. De gemeente gaat het verbod uitbreiden vanwege de sterk gestegen overlast.

Het bezit en gebruik van lachgas was al op een paar plekken in de stad verboden. Dat gebied wordt nu flink uitgebreid.

Het aantal meldingen over overlast steeg van 289 meldingen in heel 2019 naar 692 meldingen in de eerste tien maanden van 2020. Daarbij zijn verreweg de meeste meldingen, ruim 75 procent, afkomstig uit de wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest. Er komen ook veel meldingen uit delen van de wijken waar het gebruik nu nog niet verboden is.

Ook andere steden nemen maatregelen om het gebruik van lachgas tegen te gaan. In Amsterdam wordt gehandhaafd op de verkoop van lachgas op straat middels het ventverbod en de APV (handel in op drugs gelijkende waar).

Sinds dit jaar geldt in Rotterdam een verbod op het gebruik van lachgas indien dit gepaard gaat met overlast. Dit verbod richt zich tegen hinderlijk lachgasgebruik in het algemeen in de openbare ruimte. Den Haag is voornemens om een lachgasverbod mogelijk voor de hele gemeente Den Haag te laten gelden, omdat het gebruik van lachgas zich niet beperkt tot een specifiek gebied of gedeelte van de stad.