De herinrichting van het verkeersplein aan 't Goylaan in Utrecht lijkt succesvol. Zo zou de voorrangssituatie nu duidelijker zijn, is er meer ruimte voor afslaand verkeer en is het voor fietsers overzichtelijker.

Vanaf de ingebruikname van het nieuwe plein in oktober houdt de gemeente de verkeerssituatie in de gaten. Uit die monitoring is gebleken dat de voorrangssituatie duidelijker is. Ook zijn de plekken waar fietsers over kunnen steken overzichtelijker en daarmee veiliger.

"Er is meer opstelruimte voor het afslaand en overstekend verkeer en het voorrangsplein verwerkt al het verkeer goed", zo laat de gemeente dinsdag weten. Ook vervoersmaatschappij Qbuzz zegt positief te zijn over de herinrichting. Met het verplaatsen van een bewegwijzeringsmast is het voor bussen makkelijker om de bocht te maken.

Toch zijn er volgens de gemeente ook minpunten. Zo zouden de bromfietsdrempels beter functioneren als deze dichter bij de uitbuigingen van het fietspad waren gelegd. Ook zegt de gemeente "incidenteel onwenselijke situaties" te hebben waargenomen. Het ging hierbij om automobilisten die mogelijk nog niet gewend waren aan de nieuwe situatie.

Volgens het stadsbestuur zijn omwonenden, onder wie de bewonerscommissie Hoograven-Zuid, vooralsnog positief over de herinrichting. Zo beamen ze dat het voor fietsers veiliger is geworden, maar dat de drempel en de uitbuiging, oftewel de s-curve, niet comfortabel zijn.

Omdat de monitoring positieve resultaten heeft opgeleverd stopt deze in december. "Wel organiseren we komend jaar samen met de belanghebbenden incidenteel een locatiebezoek om te kijken of de situatie blijft zoals die op basis van de resultaten nu is", aldus de gemeente.