De gemeente Utrecht heeft nieuwe plannen gepresenteerd voor de mobiliteit in en rondom de stad. De plannen kwamen de afgelopen dagen al deels naar buiten, maar zijn nu dus helemaal openbaar. De gemeente wil onder meer twee nieuwe tramlijnen aanleggen en van station Utrecht Lunetten een intercitystation maken.

Het Mobiliteitsplan 2040 moet ervoor zorgen dat de groei van Utrecht de komende jaren in goede banen wordt geleid. De gemeente wil dat nog meer mensen gaan lopen en fietsen of gebruikmaken van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Dat moet ervoor zorgen dat het groeiende aantal inwoners, bezoekers en werknemers zich door de stad kan verplaatsen, terwijl er ook ruimte is voor groen, spelen en verblijven.

De nieuwe tramverbinding Waterlinielijn moet komen tussen Westraven en de A12, via het nieuwe intercitystation Lunetten-Koningsweg en Utrecht Science Park naar Zeist. Daarnaast komt er de Merwedelijn, die loopt van Utrecht Centraal via de Merwedekanaalzone naar Nieuwegein en IJsselstein. Die lijn krijgt halverwege een aftakking naar Papendorp.

Nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen moeten volgens de gemeente vooral komen langs bestaande en nog te bouwen knooppunten in het ov-netwerk. Belangrijk daarbij is dat de ov-haltes goed toegankelijk zijn voor iedereen. Zo is onder meer voor de Merwedekanaalzone een goede bus- of tramverbinding nodig om het gebied te kunnen aansluiten op andere knooppunten.

De gemeente Utrecht wil diverse aanpassingen doorvoeren. (Foto: DUIC)

Autoverkeer kan niet meer groeien

Voor fietsers is het idee dat er veilige en aantrekkelijke hoofdfietsroutes komen die wijken en knooppunten in de stad en rondom de stad met elkaar gaan verbinden. Fietsers krijgen meer mogelijkheden om een route te kiezen, waarmee drukte over verschillende wegen verspreid wordt.

De gemeente wil dat alle bestemmingen in de stad goed bereikbaar zijn voor voetgangers. Hiervoor moeten kruispunten goed over te steken zijn, met korte wachttijden. Doorgaand autoverkeer wordt ingeperkt op drukke plekken waar weinig plaats is voor fietsers en voetgangers, zoals de Catharijnesingel, het Ledig Erf en Utrecht Science Park.

Het autoverkeer kan volgens de gemeente niet verder groeien. De gemeente wil erop inzetten dat het mogelijk blijft om, als dat nodig is, met de auto bij huis, werk, winkels of andere voorzieningen te komen. Wel worden alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker gemaakt, in de hoop dat Utrechters daarvoor kiezen.

Mensen in Utrecht kunnen tussen 8 december en 1 februari volgend jaar reageren op de plannen. De gemeente zegt reacties van betrokkenen mee te nemen in het mobiliteitsplan voordat het, waarschijnlijk volgend voorjaar, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.